Rauika Māngai

Lessons from Māori voices across the National Science Challenges

About us

Rauika Māngai is a term that means, an ‘assembly of representatives’. These representatives of the 11 NSCs and Ngā Pae o te Māramatanga are Māori scientists, research leaders and programme managers at the national forefront of Vision Mātauranga implementation.

Rauika Māngai Rōpū

Dr Acushla Dee Sciascia, Chair
Kia Manawaroa - Ngā Ākina O Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Dr Selai Letica, Deputy Chair
Toitū Te Whenua, Toiora Te Wai

Our Land and Water

Prof Gail Gillion
E Tipu e Rea

 A Better Start

Prof Helen Moewaka Barnes
E Tipu e Rea

A Better Start

Rihi Te Nana
Ko Ngā Wā Kainga Hei Whakamāhorahora

Building Better Homes, Towns and Cities

Assoc prof Sandy Morrison
Te Kōmata o Te Tonga

The Deep South

Dr Jane Mullaney
Ko Ngā Kai Whai Painga

High-Value Nutrition

Assoc Prof Louise Parr-Brownlie
Kia Eke Kairangi Ki Te Taikaumātuatanga

Ageing Well

Dr Pauline Harris
Kia Kotahi Mai - Te Ao Pūtaiao me Te Ao Hangarau

Technological Innovation

Dr Shaun Awatere
Ngā Pae o te Māramatanga
Naomi Aporo
Toitū te Whenua, Toiora te Wai

Our Land and Water

Kirstie-Lee Thomas
Kia Manawaroa - Ngā Ākina O Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Taria Tane
He Oranga Hauora

Healthier Lives

Linda Faulkner
Ko Ngā Moana Whakauka

Sustainable Seas

Andrew Sporle
He Oranga Hauora

Healthier Lives

Josh Te Kani
Kia manawaroa - Ngā Ākina o Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Melanie Mark-Shadbolt
Ngā Koiora Tuku Iho

Biological Heritage

Contact us

Please fill this form below, if any queries and we will get back to you soon.

Special thanks to:

We know how valuable this is to us and we would like to says thanks to the below organisations

error: He mea motuhake tēnei mea - This content is protected