Our People

Rauika Māngai Rōpū

Dr Selai Letica, Deputy Chair
Toitū te Whenua, Toiora te Wai

Our Land and Water

Dr Jessica Hutchings
Ngā Koiora Tuku Iho

New Zealand’s Biological Heritage

Prof Gail Gillion
E Tipu e Rea

 A Better Start

Prof Helen Moewaka Barnes
E Tipu e Rea

A Better Start

Assoc Prof Louise Parr-Brownlie
Kia Eke Kairangi ki te Taikaumātuatanga

 Ageing Well

Assoc prof Sandy Morrison
Te Kōmata o Te Tonga

The Deep South

Dr Meika Foster
Ko Ngā Kai Whai Painga

High-Value Nutrition

Dr Acushla Dee Sciascia
Kia manawaroa - Ngā Ākina o Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Dr Pauline Harris
Kia Kotahi Mai - Te Ao Pūtaiao me Te Ao Hangarau

Technological Innovation

Dr Shaun Awatere
Ngā Pae o te Māramatanga
Naomi Aporo
Toitū te Whenua, Toiora te Wai

Our Land and Water

Shaun Oglive
Ngā Koiora Tuku Iho

New Zealand’s Biological Heritage

Ryan Rangiwhetu
Kia Kotahi Mai - Te Ao Pūtaiao me Te Ao Hangarau

Technological Innovation

Linda Faulkner
Ko Ngā Moana Whakauka

Sustainable Seas

Andrew Sporle
He Oranga Hauora

Healthier Lives

Josh Te Kani
Kia manawaroa - Ngā Ākina o Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Rihi Te Nana
Ko Ngā wā Kainga hei whakamāhorahora

Building Better Homes, Towns and Cities

error: He mea motuhake tēnei mea - This content is protected