Our People

Rauika Māngai Rōpū

Dr Acushla Dee Sciascia, Chair
Kia Manawaroa - Ngā Ākina O Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Dr Selai Letica, Deputy Chair
Toitū Te Whenua, Toiora Te Wai

Our Land and Water

Prof Gail Gillion
E Tipu e Rea

 A Better Start

Prof Helen Moewaka Barnes
E Tipu e Rea

A Better Start

Taria Tane
He Oranga Hauora

Healthier Lives

Assoc prof Sandy Morrison
Te Kōmata o Te Tonga

The Deep South

Dr Jane Mullaney
Ko Ngā Kai Whai Painga

High-Value Nutrition

Prof Louise Parr-Brownlie
Kia Eke Kairangi Ki Te Taikaumātuatanga

Ageing Well

Dr Pauline Harris
Kia Kotahi Mai - Te Ao Pūtaiao me Te Ao Hangarau

Technological Innovation

Dr Shaun Awatere
Ngā Pae o te Māramatanga
Naomi Aporo
Toitū te Whenua, Toiora te Wai

Our Land and Water

Melanie Mark-Shadbolt
Ngā Koiora Tuku Iho

New Zealand’s Biological Heritage

Kirstie-Lee Thomas
Kia Manawaroa - Ngā Ākina O Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Linda Faulkner
Ko Ngā Moana Whakauka

Sustainable Seas

Andrew Sporle
He Oranga Hauora

Healthier Lives

Josh Te Kani
Kia manawaroa - Ngā Ākina o Te Ao Tūroa

Resilience to Nature’s Challenges

Rihi Te Nana
Ko Ngā wā Kainga hei whakamāhorahora

Building Better Homes, Towns and Cities

error: He mea motuhake tēnei mea - This content is protected